14:56 25 Жәабран 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даур Ҭарба: апты ааха ду анаҭеит анхацәа раарыхра

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

300 нызқь гк адгьылҵакыра амармалташьтә ԥты иамҽханакны иамоуп иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны арадиостудиаҟны Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба.

"Апты ааха ду анаҭеит анхацәа раарыхра, аԥш, араса – ари гәаҟра дууп. Зегьы ҳааидгыланы иҳалшо ҟа әҵароуп ахәаҷа анырҵәаразы", —  иҳәеит Даур Ҭарба.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа