20:59 18 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Виталий Джения
© Sputnik / Томас Тхайцук

Џьениа: аԥсуа асахьаҭыхыҩцәа злаху ацәыргақәҵа ҳҟазаразы ицхыраагӡоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Жәафҩык аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа Урыстәыла асахьаҭыхыҩцәа рхеилак иалоуп, уи аҟнытә ҳара Аладатәи Урыстәыла аҟнытә ацәыргақәҵа ҳалахуп иҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рхеилак ахантәаҩы Витали Џьениа.

"Урыстәыла асахьаҭыхыҩцәа рхеилак иалоу зегьы русумҭақәа цәыргақәҵахоит,  ҳусура аихшьаала ҟаҵахоит. Ари анаҩс еиҭа аҟазара аҿиаразы цхыраагӡахоит", — иҳәеит Џьениа.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.


Ихадоу атемақәа