14:19 18 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.75
  • EUR75.78
Атемақәа
Атемақәа

Урыстәыла ахада иалхрақәа

Алхрақәа мҩаԥысраны иҟоуп хәажәкыра 18 рзы, официалла алхратә компаниа хацыркуп 2017 шықәса ԥхынҷкәын 18 раахыс.