17:05 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
159 0 0

Аԥсны ауааԥсыра 2020 шықәса нанҳәамза аахыс урыстәылатәи атәанчахәқәа абанкқәа ркассақәа рҿы иамырхуеит.

АҞӘА, нанҳәа 16 - Sputnik. Аԥсны Аҵәахырҭатә банк Урыстәылатәи атәанчахәқәа нанҳәамзазы ианыршәо аграфик шьақәнаргылеит.

  • 1940 шықәсанӡа ииз атәанчаҩцәа рзы – нанҳәа 16 -17
  • 1941 - 1947 шықәсқәа рзы ииз рзы – нанҳәа 18, 19, 20
  • 1948 - 1950 шықәсқәа рзы ииз рзы – нанҳәа  23 – 24
  • 1951 - 1953 шықәсқәа рзы ииз рзы  – нанҳәа 25 – 27
  • 1954 - 1956 шықәсқәа рзы ииз рзы – нанҳәа 31, цәыббра 1
  • 1957 шықәса инаркны ииз рзы – цәыббра 2

Аԥсны ауааԥсыра 2020 шықәса нанҳәамза аахыс урыстәылатәи атәанчахәқәа абанкқәа ркассақәа рҿы иамырхуеит.
Аԥсуа тәанчахәы мацара зауа атәанчаҩцәа абанкоматқәа рҿы  абанктә хсаалагақәа рыла аԥара амырхуеит.

Ихадоу атемақәа