08:55 12 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.57
  • EUR70.46
Астамур Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Асҭамыр Ахба атуризм азы азакәан иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа