01:16 21 Ԥхынгәы 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Астамур Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Асҭамыр Ахба атуризм азы азакәан иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа