06:16 11 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.58
  • EUR70.39
Хаджарат Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳаџьараҭ Кәыҵниа ашәарыцалақәа ирызкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа