22:56 23 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD65.60
  • EUR72.62
© Sputnik

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Наур Смыр "Аԥсны Аҳәынҭқарра ахраҿа" агаразы атурнир иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа