09:39 19 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.43
  • EUR71.24
© Sputnik

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Алхас Корсаиа ашәарыцара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа