Апарламент ахь изаамҭанытәым алхрақәа мҩаԥгахоит Ҭҟәарчал

Апарламент ахь изаамҭанытәым алхрақәа мҩаԥгахоит Ҭҟәарчал
Апарламент ахь изаамҭанытәым алхрақәа мҩаԥгахоит Ҭҟәарчал - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны апарламент Ҭҟәарчал

АҞӘА, жьҭ 20 — Спутник Аԥсны. Апарламент ахь изаамҭанытәым алхрақәа Ҭҟәарчалтәи алхратә ҭыԥхада № 30 аҿы имҩаԥысуеит декабр быжьба 2014 ш.

Ишәгәалаҳаршәоит, Ҭҟәарчал алхрақәа мҩаԥысуеит, Рауль Ҳџьымба идепутаттә напынҵақәа ахьаанкылахаз, Аҳәынҭқарра Ахадас иалхра инамаданы.

Ажәабжьқәа зегьы
0