Аҟәа 3,5 балл амчхара змаз адгьылҵысра ҟалеит

© flickr.comСейсмограф. Архивное фото.
Сейсмограф. Архивное фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Амшын Еиқәа аҵаҿы 3,5 балл амчхара аманы адгьылҵысра ҟалеит ашәахьаҽны, цәыббра 14 рзы.

АҞӘА, цәыббра 14 — Sputnik, Асҭанда Арӡынԥҳа. 3,5 балл амчхара змам адгьылҵысра ҟалеит Амшын Еиқәа аҵаҿы, агаҿа 40 км иахьацәыхароу,ҩ ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Агидрометеомаҵзура, Европа-Азиабжьаратәи асеисмоцентр иҟанаҵо адыррала.

Асеисмологцәа ражәақәа рыла, адгьылҵысра азгәаҭоуп адгьыл аҵан, 15 км аҵаулараҿы.

Адгьылҵысра ааха ҳәа акгьы ҟанамҵеит ҳәа адырра ҟарҵоит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрраҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0