Аԥсуа-аурыс ҳәааҟны ажәытә цҳа сынтәа иаадыртӡом

© Sputnik Томас ТхайцукАԥсуа-аурыс ҳәаа. Архивтә фото.
Аԥсуа-аурыс ҳәаа. Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аенергетикеи атранспорти Русбарҭа аиҳабы Зураб Ҳаџьымба Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсуа-аурыс ҳәааҟны ажәытә цҳа сынтәа иаадыртӡом, уи аназыԥхьагәаҭоу 2017 шықәса рзоуп ҳәа.

АҞӘА, рашәарамза 17 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аенергетикеи атранспорти Русбарҭа аиҳабы Зураб Ҳаџьымба Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсуа-аурыс ҳәааҟны ажәытә цҳа сынтәа иаадыртӡом, уи аназыԥхьагәаҭоу 2017 шықәса рзоуп ҳәа.

"Уи ацҳа шәарҭоуп ҳәа иԥхьаӡоуп. Уаҟа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥгатәуп. 2017 шықәса рзы аусура иалаҳаргап ҳәа гәҭакны иҳамоуп", — иҳәеит иара.

Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла Ахада Владимир Путини 2016 шықәса жәабранмзазы реиԥылараан ишьақәдырӷәӷәеит ажәытәтәи ацҳа аусура хацыркхоит ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0