Гагреи Гәдоуҭеи афымцалашара дырцәалоит

© Sputnik Томас ТхайцукАУН "Амшынеиқәафымцамч"..
АУН Амшынеиқәафымцамч.. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагреи Гәдоуҭеи рраионқәа рҟны апрофилактикатә усурақәа инарыдҳәаланы ԥхынгәы ҩбанӡа афымцалашара дырцәалоит. Абри атәы аанацҳаит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

АҞӘА, рашәарамза 29 – Sputnik, Саид Барганџьиа. Гагреи Гәдоуҭеи рраионқәа рҟны апрофилактикатә усурақәа инарыдҳәаланы ԥхынгәы ҩбанӡа афымцалашара дырцәалоит. Абри атәы аанацҳаит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.

Апресс-маҵзураҟны иазгәарҭеит афымца шдырцәало ашьыжь асааҭ ԥшьба инаркны быжьбанӡа.

"Ҳара апрофилактикатә усурақәа мҩаԥаагалоит. Афымцацәаҳәақәа ҳрыцқьоит. Аамҭа убасеиԥш иалаҳхит, ауаа рацәак анырра рнамҭартә", — рҳәеит апресс-маҵзураҟны.

Инарҭбаау анформациа шәаԥхьар шәылшоит АУН "Амшынеиқәафымцамч" аофициалтә саит аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0