Аҧсышәала аҩышьа ибзианы ижәдыруама?

© Sputnik / Томас ТхайцукАбхазская азбука.
Абхазская азбука. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абызшәа ҿиоит, иара ахатәы аҩнуҵҟатә закәанқәа ирықәыршәаны, ажәлар рыҧсҭазаараҿы иааҟало ахҭысқәа, аиҭакрақәа анырҧшуа. Игәаҭ аҧсышәала аҩышьа ахьынӡау(б)дыруа.
Ажәабжьқәа зегьы
0