Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арвелод Ҭарба: акәашацәа ргәацԥыҳәаны аконцертқәа рырҭон

© Sputnik / Томас ТхайцукАнсамбль "Кавказ" адиректор, асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба
Ансамбль Кавказ адиректор, асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ансамбль "Кавказ" адиректор, асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба Sputnik Аԥсны арадиостудиаҟны дазааҭгылеит ансамбль Донецктәи Лугансктәи Жәлар рреспубликақәа рыҟны имҩаԥыргаз агастрольқәа рылҵшәақәа.
Арвелод Ҭарба еиҭеиҳәеит агастрольқәа шымҩаԥысыз атәы

Донецктәи Лугансктәи Жәлар рреспубликақәа рыҟны имҩаԥаҳгаз аконцертқәа даара ибзианы ахәаԥшцәа ирыдыркылон, ҳәа иҳәеит Арвелод Ҭарба.

"Донецки Лугански аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы, сымшәаӡакәа изгәаӷьит уахь ацара. Ансамбль акәашацәа убас ргәацԥыҳәаны аконцертқәа рырҭон, аиҭаҳәашьа сзаҭом. Ҳахьықәгылоз иахьабалак азалқәа ахәаԥшцәа ҭдырҭәаауан", — ҳәа иҳәеит Ҭарба.

Ансамбль "Кавказ" цәыббра алагамҭаз Урал ақалақь ахь ааԥхьара рымоуп, ҳәа азгәеиҭеит асахьаркыратә напхгаҩы. 

Ажәабжьқәа зегьы
0