Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳаџьараҭ Кәыҵниа ашәарыцара асезон иазкны: аԥсабара еиҳа ҳаиҷаҳалароуп

© Sputnik Зафас ГамгияАԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи реилазаара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.
Аԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи реилазаара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа официалла ишьақәыргылоуп нанҳәа 19 2017 шықәса инаркны ашәарыцаратә сезон аартуп ҳәа. Абри атәы арадио Sputnik арадиостудиаҟны еиҭеиҳәеит Аԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи реилазаара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.
Ҳаџьараҭ Кәыҵниа ашәарыцара асезон иазкны

"Ахдырреи, аламыси, аԥсабареи аиҷаҳареи рымазар ауп ашәарыцацәа зегьы. Ашәарыцаратә етика рылазар ауп", —  иҳәеит Кәыҵниа. 


Ажәабжьқәа зегьы
0