Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шабаҭ Аҳәба: ача бзиа уӡырцаз иаҭахуп зегьы иреиӷьу амарҭхәқәа

© Sputnik / Томас ТхайцукШабат Ахуба
Шабат Ахуба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҳчаӡырҭақәа рҿы хылаԥшра аҳҭоит ацқьара, иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны Аҟәа ачаӡырҭақәа руак аиҳабы Шабаҭ Аҳәба.

Шабаҭ Аҳәба: ача бзиа уӡырцаз иаҭахуп зегьы иреиӷьу амарҭхәқәа
"Ачаӡҩы иус идыруазароуп, Аԥсны ачаӡҩы изаанаҭ ала аҵара иалгахьо маҷҩуп, урҭ рыԥшаара даара ицәгьоуп", —  иҳәеит Шабаҭ Аҳәба.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0