Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьынџьалԥҳа: ауахәама аргыларазы аԥара ахырԥхьаӡаларц есҽны иҳадҵаалоит

© Sputnik / Томас ТхайцукМактина Джинджолия
Мактина Джинджолия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акультура-гәыразратә фонд "Ашана" адиректор Мактина Џьынџьалԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Тҟәарчал ауахәама аргыларазы аԥара аизгара шцо.
Џьынџьалԥҳа: ауахәама аргыларазы аԥара ахырԥхьаӡаларц есҽны иҳадҵаалоит

"Иахьатәи аамҭазы ҩ-миллионки аашә нызқь мааҭ инацны аԥара аларгалахьеит ауахәама аргыларазы. Ауааа ари аус бзиа иазҿлымҳауп, есыҽны иҳадҵаалоит. Ҳгәы иаанагоит ари аус аԥхьаҟагьы абас ицап ҳәа", — лҳәеит Џьынџьалԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0