Сильвестр Сталлоне "Рэмбо" ахәбатәи ахәҭа ӡыригoит

© AFP 2022 / ANDRE DURANDСильвестр Сталоне
Сильвестр Сталоне - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Виетнамтәи аибашьра аветеран изку афраншиза актәи афильм "Рэмбо: Первая кровь" аекранқәа рахь ицәырҵит 1982 шықәса рзы. Ароль хада неигӡон 36-шықәса зхыҵуаз Сильвестр Сталлоне. Убри ашьҭахь 1985, 1988, 2008 шықәсқәа рзы аҽа х-фильмк ҭыҵит.

АҞӘА, цәыббра 11— Sputnik. Сильвестр Сталлоне афраншиза "Рэмбо" ахәбатәи ахәҭа ӡыригoит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Сталлоне "Рэмбо" аҿы 40 шықәса инарзынаԥшуа ароль хада дыхәмаруеит.

"Аусура хацсыркуеит. Сыгәгьы хыҭхыҭуеит. Адунеи аҽаԥсахуеит аха Рембо дшыҟоу даанхоит", — ҳәа Сталлоне Instagram аҿы иҩуеит иперсонаж ифотосахьа аҵаҟа.

Аҭыжьымҭа Deadline аҳәамҭала аҭыхрақәа ирылагоит цәыббрамза анҵәамҭаз.

Ажәабжьқәа зегьы
0