Аурыс-аԥсуа ҳәаа миллионк инеиҳаны автомашьынақәа ахысит

© Sputnik / Томас ТхайцукРабота КПП Псоу
Работа КПП Псоу - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Нанҳәамза агәҭазы аҳәаа есыҽны иахысуан 55 нызқьҩык рҟынӡа ауааԥсыра.

АҞӘА, жьҭаара 5 – Sputnik. Аҵыхәтәантәи ахәымз рыҩныҵҟа аурыс-аԥсуа ҳәаа иахысыз автомашьынақәа рхыԥхьаӡара рекордтәын ҳәа аанацҳауеит Кубань-ТВ.

Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аус ауеижьҭеи раԥхьаӡа акәны аҳәаа иахысит миллионк инеиҳаны автомашьына. Ари 2017 шықәса иадкыланы уахәаԥшуазар, 5 % рыла еиҳахеит.

Нанҳәамза агәҭазы аҳәаа есыҽны иахысуан 55 нызқьҩык рҟынӡа ауааԥсыра.

Уажәы ауаа аҳәаа рахысра еиҵахеит. Уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа 30 000-ҩык рҟынӡа илаҟәит иахысуа рхыԥхьаӡара.

Ажәабжьқәа зегьы
0