Кельн агәҭа идырым џьоукы ауаа шасыс иргеит

© AFP 2023 / Oliver Berg/dpa Ситуация на центральном вокзале в Кельне, в Западной Германии
Ситуация на центральном вокзале в Кельне, в Западной Германии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Кельн ақалақь Бреслауерплац ашҭа иацәыхарамкәа идырым џьоукы ауаа шасыс иргеит. Аҭыԥ ахь инеиит аполициа аусзуҩцәа. Иҟалаз аҭҵаара иаҿуп.

АҞӘА, жьҭаара 15 — Sputnik. Кельн ақалақь адәыӷбаангыларҭа иаҵанакуа Бреслауерплац ашҭа иацәыхарамкәа идырым џьоукы ауаа шасыс иргеит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости аҭыԥантәи аполициа рдыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Уаанӡа Focus ахҭыз ахҭыгәлацәа ражәақәа шьаҭас иганы адырра ҟанаҵахьан ақалақь аҿы ахысрақәа аҭыԥ рыман, ааха зауз ыҟазаргьы алшоит ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0