Урыстәыла Адумаҿ аизактә тәанчахәы аанкыларазы азакәан апроект рыдыркылеит

© Sputnik / Наталья Селиверстова / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГосдума РФ, архивное фото
Госдума РФ, архивное фото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
2014 шықәса раахыс урыстәылаа рулафахәы аҟынтәи ф-процент аизактә тәанчахәы иазцоит иахьа атәанчахәы зауа ашәарақәа рырҭаларц азы.

АҞӘА, жьҭаара 18— Sputnik. Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Думаҿ 2021 шықәсанӡа аизактә тәанчахәы аанкыларазы азакәан апроект рыдыркылеит ҳәа аанацҳаит РИА Новости.

Покупка населением продовольственных товаров - Sputnik Аҧсны
Путин инапы аҵаиҩит атәанчаратә закәанԥҵара аиҭакрақәа рзы азакәан

Адокумент иаҵанакуеит Атәанчахәыәт фонд ахь аизактә тәанчахәы роуразы арзаҳалқәа назышьҭыз ауаа.

2014 шықәсанӡа атәылауаа ирылшон аизактә тәанчахәы ахь инеиуаз ахыхрақәа рхала ахырхарҭа рыҭара: рхатәы тәанчахәы аиҿкаарахь анашьҭра, ма аԥгаԥсатә хәҭахьы анашьҭра.

Ииасыз ашықәс азы атәанчахәытә еизакқәа раанкылара иацҵан 2020 шықәса рҟынӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0