Егрытәи аҳәаа ахысра ԥкуп аимҳәачымазара иахырҟьаны

© Sputnik / Сергей Пятаков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны ашәарҭадаратә маҵзура Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара аҳәаа ахысра ԥнакуеит ажьырныҳәа 10 асааҭ 20.00 инаркны.
Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара аҳәаа ахысра ԥнакуеит ажьырныҳәа 10 асааҭ 20.00 инаркны. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара аҳәаа ахысра ԥнакуеит ажьырныҳәа 10 асааҭ 20.00 инаркны.

АҞӘА, ажьырныҳәа 11 – Sputnik. Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура Аԥсни Қырҭтәылеи рыбжьара аҳәаа ахысра ԥнакуеит ҩымз рыҩныҵҟа, ажьырныҳәа 10 асааҭ 20.00 инаркны. Абри атәы аанацҳауеит амаҵзура аофициалтә саит.

Аҳәаа ахысра ԥкуп агәыларатә ҳәынҭқарраҿы аҭыԥ змоу аимҳәачымазара аштамм H1N1 ахьрылаҵәаз иахырҟьаны.

Ирыдыркылаз аӡбра инақәыршәаны Қырҭтәыла аҵакыраҟынтәи аҳәаанырцә атәылауаа Аԥсныҟа ралалареи Аԥсны атәылауаа Қырҭтәыла аҵакыра ралалареи ԥкхоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0