Апарашиутист шәачатәи амашьынамҩаҿ дтәеит

© Sputnik / Илона ХварцкияАпарашиутист шәачатәи амашьынамҩаҿ дтәеит
Апарашиутист шәачатәи амашьынамҩаҿ дтәеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахҭыс ҟалеит ашәахьа, ажьырныҳәа 14 руха Шәача ақалақь Адлертәи араион аҿы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 15 — Sputnik. Ажьырныҳәа 14 руха Шәача ақалақь Адлертәи араион аҿы апарашиутист дтәеит амашьынақәа ахьыҩеиласуаз амҩаду аҿы. Избаз ари ахҭыс ҭыхны авидео ианырҵеит.

Асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа ргәаанагарала апарашиутист арҵаратә хаԥыррра мҩаԥигон, аԥша аӷьыра дзацымныҟәакәа амҩаҿ дтәеит ҳәа аҩуеит аресурс "ЧП Сочи".

Иара акааигымхеит амашьына даҵаҳарцы. Иҭыху акадрқәа рҿы дубарҭоуп аҽа парашиутисткгьы.

Ажәабжьқәа зегьы
0