Гәдоуҭа ақалақь, Арӡынба имҩа акаҭран ақәҵара иаҿуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГәдоуҭа ақалақь, Арӡынба имҩа акаҭран ақәҵара иаҿуп
Гәдоуҭа ақалақь, Арӡынба имҩа акаҭран ақәҵара иаҿуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭаргӡаны Арӡынба имҩа каҭранла аиҿкаара 2018 шықәса рзгьы иахәҭаны иҟан, аха аӡымҩангага ашьҭаҵараз аусурақәа рыҿҳәара ианацҵаха акаҭран ақәҵараз аусурақәа 2019 шықәсахьы ииаргеит.

АҞӘА, мшаԥы 4 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Гәдоуҭа ақалақь, Арӡынба имҩа акаҭран ақәҵара хара имгакәа ихыркәшахоит ҳәа иҳәеит АУН "Аԥсныавтомҩа" аиҳабы Борис Ачба.

Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭаргӡаны Арӡынба имҩа каҭранла аиҿкаара 2018 шықәса рзгьы иахәҭаны иҟан, аха аӡымҩангага ашьҭаҵараз аусурақәа рыҿҳәара ианацҵаха акаҭран ақәҵараз аусурақәа 2019 шықәсахьы ииаргеит.

"Сынтәа акаҭран ақәҵара ҳалагеит. Уажәгьы аусурақәа ҳарҿуп. Иаанханы иҟоуп 150-170 метр ԥшьыркца. Зынӡа 21 нызқь метр ԥшьыркца ҟаҵатәын. Мшаԥы 10 рҟынӡа ҳусурақәа ҳрылгап ҳәа агәаанагара ҳамоуп", - ҳәа еиҭеиҳәоит АУН "Аԥсныавтомҩа" аиҳабы Борис Ачба.

Ачба иажәақәа рыла Арӡынба имҩа акаҭран ықәҵан иалгар, Март 4 амҩаҿы аусурақәа ирылагараны иҟоуп.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0