Нотр-Дам амцакра амзызқәак аарԥшуп

© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELTНотр-Дам-де-Пари
Нотр-Дам-де-Пари - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Франциа ахада Еммануель Макрон иҳәеит хәышықәса рыҩнуҵҟа Норт-Дам ауахәама шеиҭашьақәыргылахо атәы.

АҞӘА, мшаԥы 19 - Sputnik. Парижтәи аполициа аҭҵаарақәа рыла, ауахәама амцакра ахҟьеит афымцацәаҳәақәа реидкьыслара. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости, Associated Press адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Нотр-Дам-де-Пари амца акит - Sputnik Аҧсны
Арадио
Хра злоу ахҭысқәа: Ардеи Алинеи Ашәаа Нотр-Дам амцакразы

Франциа азинхьчаратә усбарҭақәа ауахәама аусзуҩцәа реиԥш, аиҭашьақәыргылара мҩаԥызгоз аҟазауаагьы рҿахәы рҿырхуеит. Associated Press адыррақәа рыла, иахьазы аполициаа ргәаанагарала амцакра машәырла иҟалеит.

Анцәа иан Парижтәи луахәама амца акит ашәахьа ауха. Ауахәама агәыцә еилаҳаит, аха иара аибаркыра аанхеит кьысда. Иара убасгьы еиқәхеит аԥшьамаҭәарқәа, ауахәамаҿы иҵәахыз.

Франциа ахада Еммануель Макрон иҳәеит хәышықәса рыҩныҵҟа Норт-Дам ауахәама шеиҭашьақәыргылахо атәы. Аха аҟазауаа ргәаанагарала ауахәама ареконструкциа 10-15 шықәса иадхалоит.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0