Агәҽанҵара: Аԥсны ахәҭак фымцалашарада иаанхоит

CC0 / / Лампочки
Лампочки - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Астанциа маҷ "Сухум 220" аҟны авольтҳарак цәаҳәа "Бзыбь 220" аусутә схемахь аиагараан авольтҳарак цәаҳәа "Очамчыра 220" ырцәахоит.

АҞӘА, абҵара 28 - Sputnik. Аҟәа араион (мрагыларатәи ахәҭа ада), Аҟәа ақалақь (мрагыларатәи ахәҭа ада), Гәдоуҭа араион ахәаша, абҵара 29 асааҭ 07:00 - 08:00 рзы лашарада иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Иара убасгьы абҵара 29 асааҭ 07:00 - 18:00 рзы Пицундеи Бзыԥҭеи лашарада иаанхоит астанциа маҷ "Бзыбь 220" атрансформатор АТ-2 аусура алагара инадҳәаланы.

Ажәабжьқәа зегьы
0