Иаразнакала ԥшьба: икьыԥхьуп iPhone ҿыцқәа рыхә

© Sputnik / Ирина Калашникова / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЗнак Apple на фасаде дома
Знак Apple на фасаде дома - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аилахәыра Apple иатәу iPhone амодель ҿыцқәа OLED-дисплеиқәа рыла еиқәдыршәоит, аусура рылшоит 5G аҳақәа рҿы.

АҞӘА, лаҵара 26 - Sputnik. iPhone асериа ҿыц 4-шьақәгылак рыла еиҿкаауп ҳәа аҩуеит апортал Tom"s Guide.

Аҭыжьымҭақәа агаджет ҿыцқәа рыхәԥса ааргоит:

  • iPhone 12 аекран аҭбаара 5,4 диуим - 649-749 доллар (46-54 нызқь мааҭ)
  • iPhone 12 Max (6,1) - 749 - 849 доллар (60 нызқь мааҭ)
  • iPhone 12 Pro (6,1) - 1- 1,3 нызқь доллар (70-92 нызқь мааҭ)
  • iPhone 12 Pro Max (6,7) - 1,4 нызқь доллар (шә-нызқь мааҭ).

Асмартфонқәа рӡыргара арыцхә шьақәыргылам. Иазыԥхьагәаҭан iPhone 12 цәыббрамзазы иӡыргахоит ҳәа, аха адунеитә пандемиа иахҟьаны рыҭира жьҭаарамзахь ииагахоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0