Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аԥсшәеибыҳәара иазкны

© SputnikЭсма Тодуа
Эсма Тодуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа арадио Sputnik Аԥсны арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҟны дазааҭгылеит аԥсуаа ртрадициатә культураҿы аԥсшәеибыҳәашьа зеиԥшраз.
Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аԥсшәеибыҳәара иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" есхаша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Даҽаӡәы ицәа аламкьысра: аԥсшәеибыҳәара аетикет аԥсуаа ртрадициатә культураҿы

Ажәабжьқәа зегьы
0