"Алирика" Аԥсныҟа: Цандрыԥшь инхо аԥҳәыс аҳәааҿы дааныркылеит

© Sputnik Табылды Кадырбеков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраКлюч в наручниках
Ключ в наручниках - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа ҳәаахьчаҩцәа аԥҳәыс дааныркылеит аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

АҞӘА, цәыббра 18 – Sputnik. Аԥсны аҵакыраҿы зыҭира ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар лыдбалан Гагра араион Цандрыԥшь аҳаблан инхо аԥҳәыс ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

""Алирика" 28 капсула аԥҳәыс лшәыраҿ иҭан. Иара лыдбалан агәаҭара данахысуаз", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Апресс-маҵзураҿы ишазгәарҭаз ала, Римма Павлова 1973 шықәса рзы ииз, аҳазалхратә ҭыԥ "Ԥсоу" данахысуаз даанкылан.

"Иарбоу ахаҿы идырны закәаншьаҭада аҭиразы иаахәаны иаалгон закәаншьаҭада Аԥсныҟа залагалара ҟамло аԥсихотроптә маҭәашьар", - ҳәа азгәарҭеит Аԥсны ААР аҿы.

Аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аԥсны ААР атранспорт аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0