Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа "аԥсуа чысқәа раҳ" иазкны

© Sputnik / Томас ТхайцукСусанна Тания
Сусанна Тания - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аџьықәреи Аԥсны алаҵәара аиуаанӡа абысҭа аураҟны ахархәара ҭбаа змаз атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны дырзааҭгылеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа "аԥсуа чысқәа раҳ" злырхуаз иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Идыргәӡон, ма ирлаҳәон: ажәытәан ахархәара змаз аши ахәыӡи рҭоурых

Ажәабжьқәа зегьы
0