Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Жәлар рдоуҳа: Есма Ҭодуаԥҳа аԥхьарцеи аԥхьарцарҳәаҩцәа дуқәеи ирызкны

© Sputnik / Томас ТхайцукТодуа Есма
Тодуа Есма - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструмент аԥхьарца ахьӡ аҵакы, иазырҳәоз, излырхуа, ишыҟарҵоз ртәы арадио Sputnik аефир аҿы дазааҭгылеит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рыҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аԥхьарца иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-хашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Аҟазара анԥсҭазаароу: аԥхьарцеи аԥхьарцарҳәаҩцәа дуқәеи ирызкны

Ажәабжьқәа зегьы
0