Гурам Инаԥшьба Аҳазалхратә еилакы ахантәаҩы имаҵураҟынтәи ихы дақәиҭыртәит

© Sputnik / Томас ТхайцукГурам Инапшба
Гурам Инапшба  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.02.2021
Анапаҵаҩра
Гурам Инаԥшьба Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс дҟаҵан 2019 шықәса жьҭаарамзазы.

АҞӘА, жәабран 11 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа идҵала жәабран 10 рзы Гурам Инаԥшьба Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс дахьыҟаз аҭыԥ аҟынтәи ихы дақәиҭтәуп. Абри атәы аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Аамҭала Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы инапынҵақәа наигӡалоит ихаҭыԥуаҩ Алиас Лабахәуа.

Ахада идҵала аполковник Гурам Инаԥшьба ихҵоуп изаамҭанытәиу амаҵзуратә хьӡы "аҳазалхратә маҵзура аинрал-маиор".

Гурам Инаԥшьба Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс дҟаҵан 2019 шықәса, жьҭаарамзазы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0