Ашәахьаҽны Аҟәа ахәҭак хәылбыҽханӡа ӡыда иҟазаауеит

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
2020 шықәса ԥхынҷкәынмзазы Аҟәа аӡымҩангага ҿыцқәа шьҭарҵеит, амагистралтә ҳақәа ирԥыршьит.

АҞӘА, хәажәкыра 15 - Sputnik. Аҟәа ақалақь агәы хәажәкыра 15 асааҭ 18:00 рҟынӡа ӡыда иаанхоит ҳәа адырра ҟанаҵоит аҳҭнықалақь ахадара.

Аӡаанкылара амҩақәа Амҷба-Басариа реихысырҭаҿы иҟалаз аӡымҩангага-ҳа аҿы авариа иахҟьеит.

"Аӡыканал" аҭамзаара шьҭанаҵоит ауадаҩрақәа рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0