Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцарцәара иалахәын Гәдоуҭа ақалақь амцарцәаратә хәҭақәа ԥшьба, Гәылрыԥшь араион амцарцәаратә хәҭақәа ҩба.

АҞӘА, мшаԥы 5 - Sputnik. Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА асаит.

Мшаԥы 5 азы Гәдоуҭа араион Бамбора ақыҭан уаҩ дызхымыз аҩны амца акит. Абылра шыҟалаз азы адырра ҟаҵан асааҭ 03. 26 минуҭ рзы. Амцарцәаратә машьынақәа аннеи ахыб зегьы амца акхьан.

© Foto / МЧС Абхазии Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
1/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
© Foto / МЧС Абхазии Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
2/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
© Foto / МЧС Абхазии Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
3/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
© Foto / МЧС Абхазии Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
4/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
1/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
2/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
3/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит
4/4
Аԥсны иахьаҵанакуа уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа хыџьара абылрақәа ҟалеит

Амцарцәара иалахәын Гәдоуҭа ақалақь амцарцәаратә хәҭақәа ԥшьба. Аҩны хәҭак блит, аӡәгьы ааха имоуит.

Мшаԥы 4 рзгьы аҽа ҩ-былрак аҭыԥ рыман. Гәдоуҭа араион Приморское ақыҭан аҩнеихагыла амца акит. Абри азы Аԥсны АҶА ахь адырра ҟаҵан асааҭ 14:41 минуҭ рзы. Амцарцәаҩцәа ирылшеит уадак ада егьырҭ реиқәырхара. Аӡәгьы ааха имоуит.

Иара убри аҽны, мшаԥы 4 рзы Гәылрыԥшь араион Цҟыбын ақыҭан ахатәы ҩнеихагыла амца акит. Амцарцәаҩцәа рахь адырра ҟарҵеит асааҭ 14:58 минуҭ рзы. Гәылрыԥшь араион амцарцәаратә хәҭақәа ҩба ирылшеит аҩны ахыб ада аиқәырхара. Араҟагьы ԥсыҭбара ҟамлеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0