Рашәара хԥа рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аӡоужьра аиԥҟьара мзызс иамоуп Кәыдрытәи амҩаду аҿы 300 миллиметрак зыҭбаара ыҟоу аӡымҩангага аремонт ахьазыруа.

АҞӘА, рашәара 2 - Sputnik. Аԥшьаша, рашәара 3 азы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит Аҟәа ахадара Facebook аҟынтә.

Аӡоужьра аиԥҟьара мзызс иамоуп Кәыдрытәи амҩаду аҿы 300 миллиметра зыҭбаара ыҟоу аӡымҩангага аремонт ахьазыруа. Уи иахҟьаны асааҭ 00:00 - 18:00 рзы: Кәыдрытәи амҩаду, Ақырҭаа имҩа, Турбаза, Комсомолтәи амҩаду, аишьцәа Занҭариаа рымҩақәа рҿы аӡы ҟалом.

"Аӡыканал" абри азы аҭамзаара шьҭанаҵоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0