Ҟәыбина атәылауаа ркатегориақәак алаҵаҟаҵара рыдырҵеит

© Sputnik / Виталий Белоусов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВакцинация от COVID-19 в Туле
Вакцинация от COVID-19 в Туле - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Алаҵаҟаҵара хымԥадоуп арегион аҿы аҿкычымазара иаалырҟьаны алаҵәара ду ахьаиуз азы.

АҞӘА, рашәара 23 - Sputnik. Ҟәыбина атәылауаа ркатегориақәак алаҵаҟаҵара рыдырҵеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Роспотребнадзор аусбарҭа ақәҵарала.

Адокумент инақәыршәаны хымԥада алаҵаҟаҵара рыдҵахоит:

  • Аҵараҵаратә еиҿкаарақәа русзуҩцәа
  • Азеиԥшкрыфарачаратә еиҿкаарақәа русзуҩцәа
  • Ахәаахәҭратә усхк аусзуҩцәа
  • Атуристтә хырхарҭаҿы аус зуа.

Хымԥадатәи алаҵаҟаҵара иаҵанакуа ауааԥсыра ркатегориақәа рахь иаҵанакуеит атранспорттә еиҿкаарақәеи абзазаратә маҵзура аусхки русзуҩцәа.

Ақәҵараҿы иазгәаҭоуп Краснодартәи атәылаҿацә аиҿкаарақәа ԥхынгәы 23 аҟынӡа алаҵа актәи акомпонент шырзыҟаҵатәу 60 процент иреиҵамкәа акрыфарачара, атуризм, атранспорт русзуҩцәа.

Уаанӡа Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор Вениамин Кондратьев аҳәамҭа ҟаиҵахьан акоронавирустә инфекциаҟынтә хымԥада алаҵаҟаҵара аҭахуп аиҳарак ауааԥсыра аус рыцызуа ахаҿқәа рзы ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0