Урыстәыла атәылауаҩ Гәдоуҭа амҩатә машәыр аҿы дҭахеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМЧС Абхазии
МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Авариа ҟалеит рашәара 25 ауха Гәдоуҭа ақалақь Аҟәатәи амҩаду аҿы аиланхарҭа "Дружба" иацәыхарамкәа.

АҞӘА, рашәара 25 - Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Гәдоуҭа амҩатә машәыр аҿы дҭахеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

Автомашьына "TOYOTA" аҵла иаахеит. Арыцҳара ҟалеит рашәара 25 ауха Аҟәатәи амҩаду аҿы аиланхарҭа "Дружба" иацәыхарамкәа. Амашьына аԥсҟы лкын Санкт-Петербург инхоз Вера Мазилова, 1960 шықәсазы ииз.

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟаҵан асааҭ 02:01 рзы. Аиқәырхаҩцәа аҭыԥ ахь ианнеи, ааха зауз руаӡәк Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дыргахьан, амашьына аԥсҟы зкыз дҭыган ацхыраара лас абригада дрырҭеит, аха леиқәырхара залымшеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0