Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥшатлакә иахҟьаны ԥсыҭбара ҟамлеит. Амшцәгьа иҟанаҵаз аԥхасҭа аԥыхразы аус руеит 50-ҩык инареиҳаны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 4 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны иасуаз аԥшатлакә атәыла араионқәеи ақалақьқәеи рҟны аҩнқәа рхыбқәа рықәнахит, аҵлақәа канажьит, абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

"Уажәы АҶА аусзуҩцәа икаҳаз аҵлақәа рықәгара иаҿуп Аҟәа, Пицунда, Гагра, Афон ҿыц ақалақьқәа рҟны. Ҭыԥқәак рҟны икаҳаз аҵлақәа афымцацәаҳәақәа ԥырҵәеит, иара убас аҩнқәа рхыб рықәнахит", - рҳәеит аусбарҭаҟны.

Аԥшатлакә иахҟьаны ԥсыҭбара ҟамлеит. Амшцәгьа иҟанаҵаз аԥхасҭа аԥыхразы аус руеит 50-ҩык инареиҳаны АҶА аусзуҩцәа.

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит - Sputnik Аҧсны
1/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит - Sputnik Аҧсны
2/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит - Sputnik Аҧсны
3/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит - Sputnik Аҧсны
4/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
1/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
2/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
3/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит
4/4
Аԥсны иасуаз аԥшатлакә аҩнқәа рхыб рықәнахит, аҵлақәа канажьит

Аԥсны уахыки-ҽнаки ақәаршыҩи амшынцәқәырԥара ӷәӷәеи ҟалар ҟалоит ҳәа аҳәамҭа ҟарҵахьан Агидрометеорологиа аҟәша аусзуҩцәа. Аԥсны аҳауагәаҭаҩцәа ражәақәа рыла, атәылаҿы амш бзиахоит ашәахьа ахәылбыҽха, ԥхынгәы 5 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0