Аҟәа ақалақь ахада хаҭала ауааԥсыра рыдкылара анилшо амш азалхуп

© Sputnik / Леон Адлейба Администрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳҭнықалақь ахада идкыларатә мшқәа раан инеиуа ауааԥсыра рхаҭара шьақәзыргыло атәылауаҩшәҟәы рыцзар ауп.

АҞӘА, ԥхынгәы 8 - Sputnik. Аҟәа ақалақь ахада хаҭала ауааԥсыра рыдкылара анилшо амш азалхуп, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара асаит.

Аҳҭнықьалақь ахада Беслан Ешба ауааԥсыра идикылалоит есмчыбжьа, ҩашала, асааҭ 10:00 инаркны 13:00-нӡа, заанаҵтәи аҽҭаҩрала, атәылауаҩшәҟәы рыцны. 

Аусԥҟа официалла АИХ-қәа рҟны ианкьыԥхьха бжьымш рышьҭахь амчра аиуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0