ТҟәарчалГРЕС аҿы алашара машәырла ицәеит

© Sputnik / Томас Тхайцук ЛЭП
ЛЭП - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.08.2021
Анапаҵаҩра
Аԥсны ахәҭак сааҭыбжак аҟара фымцалашарада иаанхеит ахәаша, нанҳәа 6 рзы ашьыжь.
АҞӘА, нанҳәа 6 - Sputnik. ТҟәарчалГРЕС аҿы авариатә лашарарцәара мҩаԥган ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" Facebook аҿтәи адаҟьаҿы.
Авариа ахьыҟалаз аҭыԥ аҿы аусурақәа мҩаԥысуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0