Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Барцыцԥҳа АҬАРқәа ацифрахь рыиагаразы: ҳусура арманшәалоит

Барцыцԥҳа АҬАРқәа ацифрахь рыиагаразы: ҳусура арманшәалоит
Аиустициа аминистр Анри Барцыц аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥснытәи АҬАРқәа зегьы ацифрахь ишиасуа. Апрограмма ҿыц аԥышәара иаҿу, Гагра АҬАР аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Алефтина Барцыцԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит, русураҿы иалагалоу арҿыцрақәа ртәы.
"Ари апрограмма иҿыцбароуп ҳара ҳзы, ҳхы иаҳархәоижьҭеи уамак ҵӡом, аха алҵшәа бзиа амоуп. Аусура иаҳа имариахоит. Ауаҩы данааилак, иаразнак абазаҿы ихьӡ ижәла ананаҳҵалак, иара идҳәалоу адокументқәа ҳнарбоит. Ауаҩы иаушьҭра иаҳа аамҭа маҷны иагоит. Абазахь аҭагалара хәыҷык ҳадхаларгьы, ԥхьаҟа ҳусура арманшәалоит. Иҭаҳгало аинформациа аԥсышәалеи урысшәалеи иҟоуп. Макьана аԥышәара ҳасаб ала аусура ҳаҿуп, сынтәатәи арзаҳалқәа роуп иҭаҳгало, анаҩс архивтә материалқәагьы ҳарзыхынҳәуеит. Акомпуитер аҿы ауаҩы иҭаху ашәҟәқәа рыԥшааразы минуҭк инеиҵаны иаҭахызар, усҟан сааҭк ҳанадхалозгьы ыҟан", - ҳәа еиҭалҳәеит Барцыцԥҳа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа