Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәакәасқьыр еиҭеиҳәеит аԥхын анаҩсгьы атуристцәа рыдкыларазы имҩаԥырго аус атәы

Кәакәасқьыр еиҭеиҳәеит аԥхын анаҩсгьы атуристцәа рыдкыларазы рнапы злаку
Аԥсны Амилаҭтә туристтә еилахәыра аиҳабы Руслан Кәакәасқьыр арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аԥхын анаҩс, егьырҭ ашықәс аамҭақәа рзы аԥсшьаҩцәа атәыла радԥхьаларазы атуроператорцәа ишырԥыло атәы.
Амилаҭтә туристтә еилахәыра аиҳабы Руслан Кәакәасқьыр Ҟрыми Аԥсни атуризм ахырхарҭаҟны русеицура арҿиаразы аиԥыларақәа мҩаԥигеит, уаҟа излацәажәаз азҵаарақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит.
"…ари ԥшьымз аныиаслак уажәы иҟоу аԥсшьара аамҭа, даҽа аамзы нас иҭацәуп. Ҽаҩраҭагалан инаркны ааԥын еиҭа акурорттә аамҭа иалагаанӡа абарҭ амшқәа рзы Урыстәыла аԥсшьара, аныҳәамшқәа хымш, жәамш ианыҟоу ыҟоуп. Уажәы ахара иҟоу аара-ацара ари аамҭа ирызҭамӡар ҟалоит. Иааигәоу рхатә втобусла ианаауа ыҟоуп, ианеиҵоу ҩаха-хаха ара ирхыргартә еиԥш. Ари асезон аныҟам, ус еиԥш аԥсшьаҩцәа 7-8 нтә иҟалар, аамҭа зегьы еилоуҵар мызкы алҵоит. Насгьы ахҭысқәа ирыдҳәалоу атуризм ҳәа иҟоуп. Уигьы аус адаҳулоит уажәы. Иаҳҳәап, ацитрус сезон аан, амимоза ашәҭраан, ҽаҩраҭагалан аҩҿа аныҳәа азгәаҭара. Абарҭқәа ҳарҿуп аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара иацлозар ҳәа агәыӷра ҳаманы", - иҳәеит Кәакәасқьыр.
Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа