Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Риҵатәи апарк аҭааҩцәа рзы иаадыртит

© Sputnik / Виктор Панов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраДорога на озеро Рица зимой
Дорога на озеро Рица зимой - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.02.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апарк ажьырныҳәа 31 раахыс иаркны иҟан асыԥса леиуеит ҳәа иҟаз ашәарҭара иахҟьаны.
АҞӘА, ажьырныҳәа 31 - Sputnk. Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк аадыртит жәабран 5 рзы. Абри атәы апарк анапхгара иаарыцҳауеит Instagram аҿы иҟоу рдаҟьаҟны.
Риҵатәи ареликттә милаҭтә парк анапхгара адырра ҟарҵеит хаха раахыс Риҵаҟа узго амҩа ианаҳалаз асыԥсақәа шыдрыцқьаз.
Иара убасгьы дара аҳәара ҟарҵоит аҭааҩцәа ргәырҽанызарц, избанзар аԥсабара иҟанаҵо уздырӡом.
Риҵатәи апарк ажьырныҳәа 31 раахыс иаркны иҟан асыԥса леиуеит ҳәа иҟаз ашәарҭара иахҟьаны. Ара илеиз асы азеиԥш ҿыгҳара 2,5 метра еиҳан.
Ажәабжьқәа зегьы
0