Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны Абанк агәаларшәагатә ԥараҿырпқәа "Аԥсны ахьычԥаԥырқәа" ҭнажьит

© Sputnik / Томас ТхайцукНациональный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.02.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥараҿырпқәа ртираж 500 цыра ыҟоуп.
АҞӘА, жәабран 9 - Sputnik. Аԥсны Амилаҭтә банк иҭнажьит зыхә дуум аметалл иалху агәаларшәагатә ԥараҿырпқәа "Аԥсны ахьычԥаԥырқәа".

Аԥараҿырпқәа рдиаметр 29 миллиметр иҟоуп, 25,1 грамм ркапануеит. Ԥараҿырпык х-аԥсарк ҳәа иԥхьаӡоуп.

Асахьаҭыхыҩ - Баҭал Џьапуа. Аԥараҿырпқәа сахьаны ирнуп Ажаԥшӡа аҟанҷ (Айлантовый шелкопряд), Олеандратә ахьшьԥарԥалыкь (Бражник олеандровый), Ашьхатә Аполлон (Аполлон), Ахыбаҩ ахьшьԥарԥалыкь (Бражник мертвая голова), Ажәҵыс ҵыхәа хьычԥаԥыр (Махаон), Абжьас ԥарԥалыкь (Медведица Гера), Аԥра хьычԥаԥыр (Подалири).
Уаанӡа Абанк иҭнажьхьан агәаларшәагатә ԥараҿырпқәа: “Абнацгәы” (лесная кошка - азгә.), “Аԥыҭҳәа” (рысь - азгә.), “Алышькьынтыр” (леопард - азгә.), рсахьа ҭихит Баҭал Џьапуа.
Аԥараҿырпқәа рҭиуеит ареспублика акредиттә еиҿкаарақәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0