Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гагра ауада анбылуаз ауаҩы дҭахеит

© Sputnik Пожарный отряд
Пожарный отряд  - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, жәабран 23 – Sputnik. Гагра ауада анбылуаз ауаҩы дҭахеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.
Гагра, Абазгаа рымҩаҿы ҩ-уаҭахк змоу ауада амца акит. Амцарцәаҩцәеи аиқәырхаҩцәеи аҭыԥ ахь инеиит асааҭ 7:56 азы.
Амцарцәаҩцәа рнеира аамҭазы ауада алҩа ахачын, ашьҭаларҭаҟны амца акын,. Аиқәырхаҩцәа аҩны иҩназ аӡәы еиқәырхара рылшеит, аҽаӡәы дҭахеит.
Амцакра зыхҟьаз амзыз шьақәдыргылоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0