Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны АҶА аусзуҩцәа Аҟәа амца дырцәеит

© Foto / МЧС АбхазииПожар в Сухуме
Пожар в Сухуме  - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны аҩнқәеи ауадақәеи рыҟны амцакрақәа аиҳарак изыхьҟьо афымцацәаҳәақәа ахьажәуи уи иаиуа ақәыӷәӷәара хьанҭеи роуп.
АҞӘА, хәажәкыра 13 – Sputnik. Аҟәа ақалақь Мушьни Хәарцкьиа имҩаду аҟны ахатәы ҩны амца акит хәажәкыра 13 рзы ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Аусбарҭаҟны ишырҳәо ала, амцакра ҟалеит аҩны иаҿаԥшьу асасааирҭа аҟны.

Аҷаԥшьарҭахь асааҭ 12:29 азы адырра анроу, иаразнак абылра ахьыҟалаз аҭыԥахь инеит Аҟәатәи амцарцәаратә машьынақәа ҩбеи аиқәырхаҩцәеи.

Аиқәырхаҩцәеи амцарцәаҩцәеи ирыбзоураны амца ырцәан, аӡәгьы ааиха имоуӡеит.
Пожар в городе Гагра произошел накануне - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.03.2022
Аԥсны
Гагра ахатәы ҩны блит
Ажәабжьқәа зегьы
0