Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Цандрыԥшь иҟаз ахысра аганахь ала ашьаус хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагра араион Цандрыԥшь аҳабла агәаны цәыббра 20 азы идырым ауаҩы ахысра ҭеиҵеит.
АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Цандрыԥшь иҟаз ахысра инамаданы ашьаус хацыркуп, абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада апресс-маҵзура.
Аусбарҭаҿ ишырҳәо ала, цәыббра 20 азы шьыбжьон ацәгьоура ахьыҟалаз аҭыԥ ахь автомашьына "Тойота" ала днеит идырым ауҩы.

Иара ҩынтә атәылауаҩ Анқәаб диехсит зыхгәыцә 16 ыҟоу ахыеиқәыршәа зго ашәарыцага шәақь №5299 ала. Анаҩс машьынала аҭыԥ аҟынтәи иҽиӡеит.

Ааха зауз ахаҵа Гагратәи ахәшәтәырҭахь днаган, амедицинатә цхыраара иҭан.
Уажәтәи аамҭазы ацәгьара ҟазҵаз ауаҩы иԥшаареи иаанкылареи рзы аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа мҩаԥысуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0