Аԥхын аҩбатәи ахәҭа: акадифаамҭа Аԥсны

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны акадифаамҭа цәыббрамзазы иалагоит, жьҭаарамзазы ихыркәшахоит.
Уажәааны аԥхынтәи ашоура бааԥсы еиқәтәоит, аха амра хааӡа иԥхоит, аҳауаԥхарра ҟәымшәышәуп, аӡәырҩы амшын аҟны рҽыркәабоит.
Аԥсны акадифаамҭа аҩбатәи аԥхын ҳәа ишьоуп. Ҭагалан аԥсабара ԥшӡоуп, ԥшшәы рацәала еилаԥсоуп.
Атуристцәа уажәааны ҳтәыла аҭаара бзиа ирбоит, анхарҭатә ҭыԥқәагьы рыхәқәа маҷ-маҷ иладырҟәуеит.
Аҳауагәаҭыҩцәа рдыррақәа рыла, жьҭаара 20 рынахыс аҳауаԥхарра лаҟәуеит.
Аԥсны акадифаамҭа шымҩаԥсыуа Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсуа драматә театр ашҭаҿы аӡҭарчқәа раԥхьа афотоқәа аҭыхра бзиа ирбоит.

Аԥсуа драматә театр ашҭаҿы аӡҭарчқәа раԥхьа афотоқәа аҭыхра бзиа ирбоит. - Sputnik Аҧсны
1/9

Аԥсуа драматә театр ашҭаҿы аӡҭарчқәа раԥхьа афотоқәа аҭыхра бзиа ирбоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны акадифаамҭа цәыббрамзазы иалагоит, жьҭаарамзазы ихыркәшахоит.

Аԥсны акадифаамҭа цәыббрамзазы иалагоит, жьҭаарамзазы ихыркәшахоит. - Sputnik Аҧсны
2/9

Аԥсны акадифаамҭа цәыббрамзазы иалагоит, жьҭаарамзазы ихыркәшахоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уажәааны аԥхынтәи ашоура бааԥсы еиқәтәоит, аха амра хааӡа иԥхоит, аҳауаԥхарра ҟәымшәышәуп.

Уажәааны аԥхынтәи ашоура бааԥсы еиқәтәоит, аха амра хааӡа иԥхоит, аҳауаԥхарра ҟәымшәышәуп.  - Sputnik Аҧсны
3/9

Уажәааны аԥхынтәи ашоура бааԥсы еиқәтәоит, аха амра хааӡа иԥхоит, аҳауаԥхарра ҟәымшәышәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аӡәырҩы амшын аҟны рҽыркәабоит.

Аӡәырҩы амшын аҟны рҽыркәабоит. - Sputnik Аҧсны
4/9

Аӡәырҩы амшын аҟны рҽыркәабоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны акадифаамҭа аҩбатәи аԥхын ҳәа ишьоуп.

Аԥсны акадифаамҭа аҩбатәи аԥхын ҳәа ишьоуп. - Sputnik Аҧсны
5/9

Аԥсны акадифаамҭа аҩбатәи аԥхын ҳәа ишьоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭагалан аԥсабара ԥшӡоуп, ԥшшәы рацәала еилаԥсоуп.

Ҭагалан аԥсабара ԥшӡоуп, ԥшшәы рацәала еилаԥсоуп. - Sputnik Аҧсны
6/9

Ҭагалан аԥсабара ԥшӡоуп, ԥшшәы рацәала еилаԥсоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атуристцәа уажәааны ҳтәыла аҭаара бзиа ирбоит, анхарҭатә ҭыԥқәагьы рыхәқәа маҷ-маҷ иладырҟәуеит.

Атуристцәа уажәааны ҳтәыла аҭаара бзиа ирбоит, анхарҭатә ҭыԥқәагьы рыхәқәа маҷ-маҷ иладырҟәуеит. - Sputnik Аҧсны
7/9

Атуристцәа уажәааны ҳтәыла аҭаара бзиа ирбоит, анхарҭатә ҭыԥқәагьы рыхәқәа маҷ-маҷ иладырҟәуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсшьареи аусуреи реилагӡара аналшо аамҭазы.

Аԥсшьареи аусуреи реилагӡара аналшо аамҭазы. - Sputnik Аҧсны
8/9

Аԥсшьареи аусуреи реилагӡара аналшо аамҭазы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҳауагәаҭыҩцәа рдыррақәа рыла, жьҭаара 20 рынахыс аҳауаԥхарра лаҟәуеит.

Аҳауагәаҭыҩцәа рдыррақәа рыла, жьҭаара 20 рынахыс аҳауаԥхарра лаҟәуеит. - Sputnik Аҧсны
9/9

Аҳауагәаҭыҩцәа рдыррақәа рыла, жьҭаара 20 рынахыс аҳауаԥхарра лаҟәуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0