Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Мчыбжьык аҩнуҵҟа Аԥсны ҩ-нызқь рҟынӡа амҩатә ԥҟарақәа реилагара аарԥшуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция  - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны араионқәа зегьы рҿы иааларҟьаны аиҭныԥсахларатә гәаҭарақәа мҩаԥысуеит амҩатә ԥҟарақәа реилагара агәаҭаразы.
АҞӘА, абҵара 8 - Sputnik. Амчыбжь аҩнуҵҟа Аԥсны Аҳәынҭавтоинспекциа аусзуҩцәа 2259 рҟынӡа мҩатә ԥҟарра реилагара аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит ареспублика ААР апресс-маҵзура.
223 ԥкаанҵа шьақәыргылан амашьына асаркьақәа рырлашьцаразы, 170 – арыжәтә ыжәны аԥсҟы акразы. Аамашьынак амаҵзуратә ргыларҭақәа рахь инаган.
Ауснагӡатә иалахәын Аҳәынҭавтоинспекциа анапхгара аусзуҩцәа, Аҩнуҵҟатәи аусқәа ақалақьқәеи араионқәеи рыҟәшақәа русзуҩцәа. АПМ аԥыԥшырҭақәа русура рӷәӷәоуп.
ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме - Sputnik Аҧсны, 1920, 03.11.2022
Аԥсны
Аҟәа амҩан иҟалаз амашәыр иахҟьаны аӡәы дҭахеит хҩык аахақәа роуит
Ажәабжьқәа зегьы
0