Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Амилаҭтә банк ахархәараз иҭнажьит зыхә ҳаракым аметалл иалхәу агәаларшәагатә ԥараҿырпы

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны абанк аԥсарк иҟоу 25 000 цыра аԥараҿырпы ҭнажьит.
АҞӘА, абҵара 17 - Sputnik. Амилаҭтә банк ахархәараз иҭнажьит зыхә ҳаракым аметалл иалхәу агәаларшәагатә ԥараҿырпы "Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭыԥ ԥшӡарақәа", абри атәы аанацҳауеит абанк апресс-маҵзура.
Аԥараҿырпы еилаҵоу аматериал "пламет" иалхуп, аҩнуҵҟатәи аган аҿы Аԥсны аҭыԥ ԥшӡарақәа – аӡиа Риҵа, Афонтәи ауахәама, ақьафурҭа "Гагрыԥшь", Гагратәи абаҟәеибаркыра, Пицунда уҳәа иԥшшәыркны рсахьа ануп.
Адәныҟатә кәырша алиумин иалхуп. Аԥараҿырп агәҭаӡа - 33 миллиметра иҟоуп.
Аалыҵ акапан - 4 граммк, ахәԥсаҵәҟьа – аԥсарк. Иҭыжьуп 25 нызқь цыра.
Ажәабжьқәа зегьы
0